Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EURO2101 - Vår 2012

Treffetider sensorer: kand 6219-6227 Pål Wennerås 29.6. kl 15-17 tlf 22990231, kand 6228-6251 Fredrik B. Finstad 29.6. kl 15-17 tlf 22245390, kand 6253-6264 Karin Fløistad 29.6. kl 15-17 tlf 21955736

28. juni 2012 12:04

Oppgavegjennomgang nr 2 holdes mandag 14.mai kl.10.15 i Aud5 ved Finn Arnesen.

7. mai 2012 14:32

Felles oppgavegjennomgang for kurs 1 og 2 onsdag 28.mars kl.12.15-14 i DA Aud6 ved Finn Arnesen.

19. mars 2012 10:36