Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Det juridiske fakultet

Besøksadresse: 
Urbygningen, Karl Johans gate 47

Ekspedisjonstid: 
09.30 - 15.45. Sommertid 15. mai-14.sept:

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Faks: 22 85 96 58
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Fredrik Sejersted  (kontaktinformasjon)  
Finn Arnesen  (kontaktinformasjon)  

Ansvarlig lærer

Publisert 13. okt. 2011 09:43 - Sist endret 29. feb. 2012 14:05