Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 26. mai 2015 15:19

Kand 6301-6314 Fredrik B. Finstad tlf 90234060 torsd 28.5. kl 9-15, kand 6315-6331 Siv Myrvold tlf 97705480 torsd 28.5. kl 0930-1430

Publisert 11. mars 2015 13:26

er avlyst. Ny dato vil bli satt opp senere

Publisert 17. feb. 2015 14:22

til kursene er lagt i Fronter.

Publisert 8. jan. 2015 08:57

Alla Pozdnakova vil holde introduksjonskurs for bachelorstudenter torsdag 15.januar kl. 8.15-12i Aud 14.

Se materiale til kurset under "Introduksjonskurset 15.januar"