Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 23. mai 2017 09:38

Kandidat 8602 - 8616 kan ta kontakt med Fredrik Finstad tirsdag 23.mai og onsdag 24.mai mellom kl 9 - 15 på tlf nr 90 23 40 60.

Kandidat 8617 - 8631 kan kontakte Siv Myrvold på e-post sivmyrvold@gmail.com med kandidatnummer og kontaktinformasjon så ringer hun tilbake innen kort tid.

Publisert 12. jan. 2017 11:02

Torsdag 19.januar kl 8.15-12 i Aud 14, DB. Kart

Formålet med introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i valgemner. Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom ulike rettssystemer. Kurset tar for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene som en del av kurset. Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid. Det anbefales at studentene forbereder seg ved å lese anbefalte materialer på semestersiden for emnet.