Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. april

Eksamensordning

Skriflig eksamen på PC.

Tid: 2. mai kl. 10:00 (4 timer).

Sted: Lesesal 160 Domus Nova

Eksamenssystem:

ID system:DIGEKSUIO eksisterer ikke i fellesteksten

Merknad: Oppmøte senest 90 minutter før grunnet bokkontroll

Kunngjøring av eksamensresultater: 23. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. jul. 2020 13:01