Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. mars

Eksamensordning

Skriflig eksamen på PC.

Tid: 1. april kl. 09:00 (4 timer).

Oppmøte: 75 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. april

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 19:30