Beskjeder

Publisert 11. sep. 2012 22:10

JFexfac04 - kurs 1 og 3. Det er endringer i lokale for enkelte dager. Se timeplan

Publisert 21. nov. 2011 17:00

JFEXFAC04 - Kursene 5 og 6 med Morten Kinander har nå satt opp erstatningsdag for de som ble avlyst 16. nov.

Publisert 16. nov. 2011 14:16

JFEXFAC04 - kurs 5 og 6 med M. Kinander avlyses i dag 16. nov. grunnet sykdom. Ny tid settes opp så snart det er avklart.

Publisert 9. nov. 2011 21:08

JFEXFAC04 - kurs 1. Har kollisjon med JUS2111 - manduksjon 22. nov. De studenter dette gjelder kan møte til kurs 2 denne dagen.

Publisert 9. nov. 2011 21:03

JFEXFAC04 - kurs 3 og 4. Avlysning første dag tas igjen fredag 18. nov. Kurs 4 har kollisjon med manduksjon i JUS2111 21. nov. Studentene på kurs 4 møter denne dagen sammen med kurs 3.

Publisert 8. nov. 2011 20:27

JFEXFAC04 - kurs og JUS2111 - manduksjoner har kollisjoner i timeplan. Dette forsøkes endret ved å endre tidspunkt for aktuelle kurs i JFEXFAC. Følg med på tidspunkt for kurs i uke 47.

Publisert 1. nov. 2011 09:07

JFexfac04 - forelesninger. Forelesningen i dag avlyses grunnet sykdom. Se endringer i timeplanen

Publisert 31. okt. 2011 10:03

JFEXFAC04 - forelesning. Forelesningen i dag 31. okt. avlyses grunnet sykdom.

Publisert 17. okt. 2011 17:14

JFEXFAC04 - gruppe 8. Første kursdag 7. nov. er kansellert og kurset forlenges til 23. nov. Se timeplan på semestersiden

Publisert 7. okt. 2011 16:01

Oppdatert pensum, læringskrav og fagbeskrivelse - For vårsemesteret 2012 vil emnets pensum, læringskrav og fagbeskrivelse bli oppdatert. Oppdateringene vil publiseres mot slutten av november, pensumliste vil publiseres på semestersiden for vår 2012.