trefftid klagesensur

Treffetider for sensorer i klageomgangen JFEXFAC04 Høsten 2012

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt, dvs. uke 10/11. Dersom ikke annet er oppgitt er treffetiden vanlig kontortid. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningene før man ringer for å få orientering.

 

 

Kandidatnr.
Sensor
Telefonnr.
Marknader vedr. trefftid
2790
Anita Leirfall
95171104
På dagtid i en uke fra sensur.
2841
2984
3009
Marius Emberland
mem@radv.no
Send epost med kandidatnr. Og telefonnummer så ringer sensor deg.

 

Publisert 4. mars 2013 13:50 - Sist endret 4. mars 2013 13:50