Trefftider for sensurbegrunnelse - klagerunden

Treffetider for sensurbegrunnelse

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningen før man ringer for å få orientering.

Klageomgang

Kandidatnr.

Sensor

Telefonnr.

Merknader vedr. treffetid

2291, 2298, 2304, 2305, 2372, 2374, 2383

Jens Petter Berg

41 47 86 69

Tirsdag 3. mars fra kl. 12.00 -18.00

2328, 2334, 2339, 2340, 2434, 2459

Sigrid R. Johansen

98 64 15 66

Onsdag 04. mars fra kl. 19.30 - 22.00

 

 

Publisert 2. mars 2015 10:33