Beskjeder

Publisert 26. juni 2006 21:23

Sensorveiledning for vårens eksamen er nå lagt ut på nett.

Publisert 16. mai 2006 16:13

Brevet som er sendt ut til eksamenskandidatene våren 2006 er lagt ut på nett, les brevet her (rtf-fil)

Publisert 10. mai 2006 16:28

Oppmøte for bokkontroll på eksamensdagen OBS! Oppmøte er senest en og en halv time (90 minutter) før eksamen av hensyn til bokkontrollen. Husk legitimasjon med bilde (studiebevis, førerkort etc.).

Publisert 3. feb. 2006 09:08

Examen facultatum- kurs 1

"Til sjette dobbelttime fredag 3. februar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi s. 361-386. Spørsmål: Hva er Kants begrunnelse for at vi har en praktisk fornuft?”

Publisert 3. feb. 2006 09:08

Examen facultatum- kurs 2

"Til sjette dobbelttime fredag 3. februar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi s. 361-386. Spørsmål: Hva er Kants begrunnelse for at vi har en praktisk fornuft?”

Publisert 3. feb. 2006 09:08

Examen facultatum- kurs 3

"Til sjette dobbelttime onsdag 8. februar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi s. 361-386. Spørsmål: Hva er Kants begrunnelse for at vi har en praktisk fornuft?”

Publisert 2. feb. 2006 12:14

Examen facultatum- kurs 7, 8 og 9:

Til fredag 3/2.: Se særlig på de første to oppgavene i materialet delt ut forrige gang.

Publisert 1. feb. 2006 09:19

Examen facultatum- kurs 1

"Til femte dobbelttime onsdag 1. februar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi iallefall s. 323-341 og s. 357-360 om utilitarismen og helst også s. 361-386 om Kants begrunnelse for en praktisk fornuft.

Spørsmål: 1. Hva gjør utilitarismen kognitivistisk?

2. Hva er begrunnelsen for utilitarismens normative posisjon?

3. Hvis du kommer så langt: Hvordan begrunner Kant at vi har en praktisk fornuft?”

Publisert 1. feb. 2006 09:18

Examen facultatum- kurs 2

"Til femte dobbelttime onsdag 1. februar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi iallefall s. 323-341 og s. 357-360 om utilitarismen og helst også s. 361-386 om Kants begrunnelse for en praktisk fornuft.

Spørsmål: 1. Hva gjør utilitarismen kognitivistisk?

2. Hva er begrunnelsen for utilitarismens normative posisjon?

3. Hvis du kommer så langt: Hvordan begrunner Kant at vi har en praktisk fornuft?”

Publisert 1. feb. 2006 09:18

Examen facultatum- kurs 3

"Til femte dobbelttime tirsdag 7. februar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi iallefall s. 323-341 og s. 357-360 om utilitarismen og helst også s. 361-386 om Kants begrunnelse for en praktisk fornuft.

Spørsmål: 1. Hva gjør utilitarismen kognitivistisk?

2. Hva er begrunnelsen for utilitarismens normative posisjon?

3. Hvis du kommer så langt: Hvordan begrunner Kant at vi har en praktisk fornuft?”

Publisert 30. jan. 2006 09:48

Examen facultatum- kurs 3

"Til fjerde dobbelttime torsdag 2. februar kl. 18:15 -20:00 studentene har lest Rettsfilosofi s. 255-320. Spørsmål: 1. Hva er begrunnelsen for ”den skandinaviske rettsrealismen” i snever, filosofisk forstand? 2. Kan vi erkjenne moralske normer? – Forsøk å formulere en begrunnelse for ditt standpunkt.”

Publisert 30. jan. 2006 09:48

Examen facultatum- kurs 2

"Til fjerde dobbelttime mandag 30. januar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi s. 255-320. Spørsmål: 1. Hva er begrunnelsen for ”den skandinaviske rettsrealismen” i snever, filosofisk forstand? 2. Kan vi erkjenne moralske normer? – Forsøk å formulere en begrunnelse for ditt standpunkt.”

Publisert 30. jan. 2006 09:46

Examen facultatum- kurs 1

"Til fjerde dobbelttime mandag 30. januar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi s. 255-320. Spørsmål: 1. Hva er begrunnelsen for ”den skandinaviske rettsrealismen” i snever, filosofisk forstand? 2. Kan vi erkjenne moralske normer? – Forsøk å formulere en begrunnelse for ditt standpunkt.”

Publisert 26. jan. 2006 13:34

Examen facultatum- kurs 16

Undervisningen holdes som annonsert fredag 27. januar kl. 12:15 -14:00, Rom 030 Domus Academica. Erik Boe er syk og undervisningen holdes av Sissel Redse Jørgensen. Dette innebærer at det blir en om rokering av temaene som skal gjenomgås på kurset. Det blir ikke forutsatt at studenten møter forberedt til fredag 27. januar.

Publisert 26. jan. 2006 09:54

Examen facultatum- kurs 7, 8 og 9 med Svein Eng

Fredag 27. januar holdes kurs 7,8, og 9 i rom 031, DA. 30. januar, 1. februar og 3. februar går kursene i rom 030 DA.

Publisert 26. jan. 2006 09:30

Examen facultatum- kurs 1

"Til tredje dobbelttime fredag 27. januar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi s. 195-230 samt har studert Klinge-dommen (Rt. 1946.198) og Telefonsjikanedommen (Rt. 1952.989). Vil en naturrettsteoretiker og en rettspositivist kunne ha forskjellig syn på disse dommene?"

Examen facultatum- kurs 2

"Til tredje dobbelttime fredag 27. januar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest Rettsfilosofi s. 195-230 samt har studert Klinge-dommen (Rt. 1946.198) og Telefonsjikanedommen (Rt. 1952.989). Vil en naturrettsteoretiker og en rettspositivist kunne ha forskjellig syn på disse dommene?"

Examen facultatum- kurs 3

"Til tredje dobbelttime tirsdag 31. januar kl. 18:15 -20:00 studentene har lest Rettsfilosofi s. 195-230 samt har studert Klinge-dommen (Rt. 1946.198) og Telefonsjikanedommen (Rt. 1952.989). Vil en naturrettsteoretiker og en rettspositivist kunne ha forskjel...

Publisert 25. jan. 2006 16:31

Examen facultatum- kurs 4

Oppgave til 26. januar:

Gå til fvl. § 2. (a) Analyser og plasser bestemmelsene i denne paragrafen ved hjelp av følgende begreper og i følgende rekkefølge:

• legaldefinisjon

• kvalifikasjonsnorm

(b) Vil du si at noen av termene i fvl. § 2 fungerer som koblingsord, og i tilfelle hvilke?

Publisert 25. jan. 2006 16:10

Examen facultatum- kurs 5 og 6 med Christoffer Conrad Eriksen er omberammet. Den avlyste undervisningen tas igjen mandag 6/2 og tirsdag 7/2 i rom 031, DA. Gruppe 5 kl 14.15-16 og Gruppe 6 kl 16.15-18

Publisert 25. jan. 2006 14:57

Examen facultatum- kurs 2 Til annen dobbelttime onsdag 25. januar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har forberedt seg til å svare på følgende oppgave: Gjør rede for skillene mellom:

(a) pliktnormer, kompetansenormer og kvalifikasjonsnormer (s. 71-86 og s. 107-109 i boken Rettsfilosofi),

og

(b) regler og retningslinjer (s. 166-173 i boken Rettsfilosofi)

- og gi eksempler både mht. (a) og (b)!.

Publisert 25. jan. 2006 14:54

Examen facultatum- kurs 1

Til annen dobbelttime onsdag 25. januar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har forberedt seg til å svare på følgende oppgave: Gjør rede for skillene mellom:

(a) pliktnormer, kompetansenormer og kvalifikasjonsnormer (s. 71-86 og s. 107-109 i boken Rettsfilosofi),

og

(b) regler og retningslinjer (s. 166-173 i boken Rettsfilosofi)

- og gi eksempler både mht. (a) og (b)!.

Publisert 23. jan. 2006 09:27

Forberedelse til 30/1, kurs 14 og 15:

Før du kommer på kurs mandag den 30 januar.

1.) Gå gjennom forelesningsnotatene og lærebokens kapittel IV og kap. V om hermeneutikken. Finn de punktene du ikke skjønner eller synes er forvirrende (lag en liste med spørsmål).

2.) Skriv ned 5 punkter som karakteriserer hver av de tre rettsfilosofiske tradisjonene. Listen din er god nok når du bare ved å kikke på de fem punktene kan gi en kort beskrivelse av hver av tradisjonene – inkludert hva som skiller den skiller seg fra de andre.

3.) Og tenk litt på dette spørsmålet: hva er forskjellen mellom å se hermeneutikken som en metode og å se den som en egen filosofisk tradisjon?

Det er ekstra kjempefint om du gir deg litt tid med dette, for da kommer du og vi så mye lenger på kurset

Publisert 19. jan. 2006 11:47

Forberedelse til kursundervisningen

Examen facultatum - kurs 1

Til første dobbelttime mandag 23. januar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har lest side 1-22 (med særlig vekt på side 7-12) i boken Rettsfilosofi med tanke på å svare på følgende oppgave: I boken Rettsfilosofi presenteres et skille mellom definisjoner og karakteristikker. Forklar skillet. Gi eksempler.

Examen facultatum- kurs 2

Til første dobbelttime mandag 23. januar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest side 1-22 (med særlig vekt på side 7-12) i boken Rettsfilosofi med tanke på å svare på følgende oppgave: "I boken Rettsfilosofi presenteres et skille mellom definisjoner og karakteristikker. Forklar skillet. Gi eksempler.

Examen facultatum- kurs 3

Til første dobbelttime tirsdag 24. januar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest side 1-22 (med særlig vekt på side 7-12) i boken Rettsfilosofi med tanke på å sv...

Publisert 18. jan. 2006 14:30

Forberedelse til kursundervisningen

Examen facultatum - kurs 1

Til første dobbelttime mandag 23. januar kl. 16:15 -18:00 forutsettes at studentene har lest side 1-22 (med særlig vekt på side 7-12) i boken Rettsfilosofi med tanke på å svare på følgende oppgave: I boken Rettsfilosofi presenteres et skille mellom definisjoner og karakteristikker. Forklar skillet. Gi eksempler.

Examen facultatum- kurs 2

Til første dobbelttime mandag 23. januar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest side 1-22 (med særlig vekt på side 7-12) i boken Rettsfilosofi med tanke på å svare på følgende oppgave: "I boken Rettsfilosofi presenteres et skille mellom definisjoner og karakteristikker. Forklar skillet. Gi eksempler.

Examen facultatum- kurs 3

Til første dobbelttime tirsdag 24. januar kl. 18:15 -20:00 forutsettes at studentene har lest side 1-22 (med særlig vekt på side 7-12) i boken Rettsfilosofi med tanke på å svare på følg...

Publisert 12. jan. 2006 15:36

Kursundervisningen: Exfac er plassert på 2. semester på 2. avd. og undervisningen er innrettet etter at man følger vanlig studieprogresjon. Kursene er ikke beregnet på førstesemesterstudenter på 2. avd.

Publisert 9. jan. 2006 17:24

Eksamensform: Vi gjør oppmerksom på at det er 6 timers skriftlig eksamen i emnet og at det er gradert bokstavkarakterskala A til F, hvor A er beste karakter og F er stryk.