Beskjeder

Publisert 3. juli 2007 17:50

Klagefristen løper ut den 13.07. For kommisjon 2 og 3b løper klagefristen ut den 19.07.

Publisert 28. juni 2007 13:32

All sensur foreligger nå på StudentWeb og listen over sensorenes treffetider er oppdatert.

Publisert 26. juni 2007 12:56

Vi beklager så mye, men sensuren er ytterligere forsinket på grunn av sykdom blant en av sensorene. Sensur vil foreligge senest torsdag den 28. juni.

Publisert 19. juni 2007 20:52

Sensuren for følgende kandidater er utsatt på grunn av sykdom til mandag 25.06, klokken 16.00: fra og med 2563 til og med 2632, og fra og med 2669 til og med 2702.

Publisert 10. mai 2007 16:26

Alternativ litteratur for våren 2007 er vedtatt(se pensumsiden under pkt C for nærmere informasjon): Andreas Føllesdal: "Å fremme rett og hindre urett: Juristetikkens begrunnelse og grenser". Heftet fås kjøpt i Akademika bokhandel, Midtbygningen, Sentrum. Fra og med høsten 2007 er det kun det trykte hefte som vil gjelde som læringsmiddel.

Publisert 10. apr. 2007 11:09

Examens facultatum pensumdel C Profesjonsetikk med Andreas Føllesdal:

Til mandag 16. april bør alle deltakere ha lest kapitler 1-4 i Andreas Føllesdal: Å fremme rett og hindre urett: juristetikkens begrunnelse og grenser, tilgjengelig på Akademika Juss.

Til tirsdag 17. april bør alle deltakere ha lest kapitler 5-8.

Publisert 23. mars 2007 15:36

Svein Eng, Rettsfilosofi, vil foreligge i ny utgave i bokhandelen før semesterstart (ca. første uke i august). Den inneværende og den nye utgaven vil begge kunne brukes som læremiddel til exfac høsten 2007.

Publisert 8. feb. 2007 13:22

Ny tid for det avlyste kurset med Geir Heivoll blir tirsdag 13/2 kl. 14.15-16.00. Sted: Rom 354, DN.

Publisert 7. feb. 2007 15:45

Kurs 16 med Geir Heivoll må dessverre avlyses torsdag 8/2 på grunn av sykdom. Ny tid vil satt opp så raskt det lar seg gjøre.

Publisert 2. feb. 2007 14:36

Kurs 7 med Øystein Lundestad og Svein Eng flyttes mandag 5. februar frem til kl. 14.15-16.00 i steden for kl. 18.15-20.00. Sted: Grupperom 3, DA.

Publisert 1. feb. 2007 12:21

Viktig: Kurs 5 og 6 med Anita Leirfall må dessverre avlyses i dag, 1. februar, på grunn av sykdom. Kursene vil bli satt opp igjen førstkommende tirsdag (6/2). Kurs 5 kl. 16.15-18 og kurs 6 kl. 14.15-16. Sted for begge kurs: Grupperom 2, DA.

Publisert 31. jan. 2007 11:09

Kurs 14 og 15 i ex fac med Marius Emberland må dessverre avlyses også i dag, 31/1 pga. sykdom. Fredagens kurs går som planlagt. De tapte kursene vil gå torsdag 8/2 og fredag 9/2.

Kurs 14: Torsdag 8/2 kl. 16.15-18, rom 370, DN. Fredag 9/2 kl. 16.15-18, rom IN72, DN. Kurs 15: Torsdag 8/2 kl. 14.15-16, rom 354, DN. Fredag 9/2 kl. 14.15-16, rom IN72, DN.

Til fredag bes studentene forberede seg ved å se på forrige semesters eksamensoppgave, deloppgave 1) a), b) og c). Oppgaven er tilgjengelig her

Publisert 30. jan. 2007 10:33

Viktig: Kurs 14 og 15 med Marius Emberland blir avlyst i dag, tirsdag 30/1, på grunn av sykdom. Ny tid vil bli satt opp så snart det lar seg gjøre.

Publisert 25. jan. 2007 12:27

Examen facultatum kurs 16 med Geir Heivoll:

Til første gang bør alle ha lest "Rettsfilosofi" frem til og med s. 70.

Publisert 23. jan. 2007 17:43

Examen facultatum kurs 5 og 6 med Anita Leirfall:

Til første gang med Anita (torsdag 1. februar): Les ss. 195-99 (avsnitt III 1) og ss. 259-69 (avsnitt IV B 1). Forbered i tillegg oppgave 9 1 i "Kursoppgavesett" (om interne og eksterne kriterier i vurdering av retten).

Publisert 16. jan. 2007 15:05

Viktig: Ny tid for forelesningen til Alf Petter Høgberg blir torsdag 18/1 kl. 10.15-13.00 på Genius, Håndverkeren.

Publisert 15. jan. 2007 13:18

Lysarkene til Helga Varden har nå blitt lagt ut i oppdatert form. På den opprinnelige versjonen var det en feil på side 55 som nå er rettet opp.

Publisert 15. jan. 2007 09:13

Forelesningen mandag 15.januar kl 9-12 ved Alf Petter Høgberg må dessverre avlyses p.g.a.sykdom