Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Det juridiske fakultet

Besøksadresse: 
Urbygningen, Karl Johans gate 47

Ekspedisjonstid: 
09.30 - 15.45. Sommertid 15. mai-14.sept:

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Faks: 22 85 96 58
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Alf Petter Høgberg   (kontaktinformasjon)   Ansvarlig faglærer
Alf Petter Høgberg   (kontaktinformasjon)   Faglærer, del A, Rettsfilosofi
Inger Johanne Sand   (kontaktinformasjon)   Faglærer, del B, Rett og noen nyere trekk ved samfunnsutviklingen
Marit Halvorsen  (kontaktinformasjon)   Faglærer, del C, Profesjonsetikk
Publisert 1. okt. 2010 08:54 - Sist endret 1. okt. 2010 08:54