Treffetider for sensurbegrunnelse etter klage JFEXFAC04 våren 2013

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt, dvs. uke 33/34. Dersom ikke annet er oppgitt er treffetiden vanlig kontortid. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningene før man ringer for å få orientering.

Kandidatnr.
Sensor
Telefonnr.
Marknader vedr. trefftid
1780
1879
1882
1892
2026
Marius Emberland
48400210
 
1756
1915
1917
Sylvia Peters
90579241
Mandag 19. august 19-20
2073
2084
2087
2091
Anita Leirfall
95171104

 

Publisert 15. aug. 2013 15:38 - Sist endret 16. aug. 2013 10:22