Trefftider JFEXFAC04 våren 2013

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt, dvs. uke 26/27. Dersom ikke annet er oppgitt er treffetiden vanlig kontortid. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningene før man ringer for å få orientering.

Klagefristen er 18. juli 2013. Se retningslinjer for klage.
 
Kandidatnr.
Sensor
Telefonnr.
Marknader vedr. trefftid
1750 - 1793
Geir Heivoll
23199570
Mandag 1. juli
1794 - 1846
Sigrid R. Johansen
98641566
Tirsdag 2. juli kl. 20.00 – 21.30
Onsdag 3 juli kl. 20.00 – 21.30
1847 - 1896
Jens Petter Berg
41478669
Uke 26+27 : kl 12.30-17.30
1897 - 1941
Anita Leirfall
95 17 11 04
 
Hele dagen alle dager på telefon 5. juli. Om sensor ikke kan
ta telefonen, så legg igjen beskjed på svareren.
1942 - 1983
Sverre Blandhol
900 37 326
Torsdag 4. juli fra kl. 09.30 til kl. 16.00.
1984 - 2031
Sylvia Peters
90 57 92 41
Søndag 30. juni fra kl. 18-21
2032 - 2071
Jens Petter Berg
 
Uke 26+27 : kl 12.30-17.30
2072 - 2109
Marius Emberland
4840 0210
Mandag 1. juli mellom kl. 13 og 17.
Dersom kandidaten ikke når sensor på telefon, kan de sende en tekstmelding og oppgi epostadresse og kandidatnummer. Det vil da gis skriftlig begrunnelse.

 

Publisert 28. juni 2013 09:34 - Sist endret 28. juni 2013 09:34