Beskjeder

Publisert 25. juni 2014 15:06
Publisert 2. juni 2014 13:11

Oppmøte 90 minutter før eksamensstart grunnet bokkontroll.

Publisert 26. mars 2014 13:32

Kurs 1 har endring i timeplanen for siste kursdag. Se tid og sted

Publisert 21. mars 2014 19:49

Grunnet få studenter som møtte til første dag slås kursene sammen. Studentene møter til timeplan for kurs 8. Se tid og sted.

Publisert 18. mars 2014 21:04

Siste forelesning flyttes til 26. mai, se tid og sted.

Publisert 5. feb. 2014 15:56

Meldinger til undervisning skal ha vurderingsmelding til samme emne. Ved kontroll i StudentWeb er det en del studenter som mangler vurderingsmelding. Det er derfor rutinemessig kjørt oppmelding til vurdering (eksamen) for de som kun var undervisningsmeldt til emne.
Studenter bes kontrollere sin vurderingsmelding og evt. trekke vurderingsmeldinger som ikke ønskes avlagt våren 2014 etter at undervisningen er gjennomført.

Publisert 2. des. 2013 14:42

Kurspåmelding første runde 3. -12. desember, se informasjon