PENSUM

Pensumoppdatering til nyeste utgave: DEL C: Hovedlitteratur: Alf Petter Høgberg: I språkets bilde – Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget 2015

Publisert 17. jan. 2018 14:03