Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 6. juni kl. 10:00 (5 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppmøte senest 90 minutter før eksamensstart, dvs. kl. 08:30, grunnet bokkontroll.

Kunngjøring av eksamensresultater: 27. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. jun. 2020 19:12