Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen hjemme.

Tid: 13. mai kl. 08:45 (5 timer 45 minutter).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 3. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2021 00:01