JUR1000 – 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet tilbys siste gang høsten 2012

1. avdeling inneholder følgende fag:

  • Rettskildelære - 6 studiepoeng
  • Inngåelse og tolking av avtaler - 4
    studiepoeng
  • Familie- og arverett - 13 studiepoeng
  • Fast eiendoms rettsforhold - 9 studiepoeng
  • Kjøpsrett - 9 studiepoeng
  • Erstatningsrett - 9 studiepoeng

Hva lærer du?

Første avdeling inneholder privatrettslige fag og representerer introduksjonen til studiet i rettsvitenskap. Flere privatrettslige fag møter du i tredje avdeling.

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap. Opptak skjer via Samordna Opptak. Les mer om frister og søknadsmetode på programnettsiden for Master i rettsvitenskap.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

50 studiepoeng mot JURPRIG - Privatrett grunnfag. 50 studiepoeng mot JUR184 - første avdeling i 1984-ordningen

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesningere, kurs og PBL-kurs (problembasert læring). Kun studenter med studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap har adgang til lukket kursundervisning. Undervisningsopplegget må sees i sammenheng med egenstudier, kollokvievirksomhet og oppgaveskriving.

Undervisningen går over to semestre.

Siste gang undervisning
Undervisning tilknyttet 1.semesteret i emnet gis siste gang vårsemesteret 2011. Undervisning tilknyttet 2.semesteret i emnet gis siste gang vårsemesteret 2012.

Eksamen

Eksamen avlegges i andre semester. Eksamen er to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det gis separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet er bestått dersom begge eksamensdagene er bestått.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk, den kan besvares på norsk, dansk eller svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet kan inngå som en 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad.

Fakta om emnet

Studiepoeng
50
Undervisning

Det tilbys ikke undervisning i emnet.

Eksamen
Vår og høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2012.

Undervisningsspråk
Norsk