Eksamensoppgave JUR1000- 1. avdeling høsten 2006

Dag 2

Del I: Praktikum

Hans Tastad var ansatt som salgssjef i Gassutstyr AS i Storevik, som hadde spesialisert seg på leveranser til gassutvinning.

I november 2005 var Gassutstyr i forhandlinger med et russisk gasselskap om salg av teknisk utstyr til et gassanlegg. Hans Tastad ledet forhandlingene på vegne av selskapet. I anledning kontraktsforhandlingene sendte gasselskapet en delegasjon på tre mann til Storevik, som skulle bli vist omkring på fabrikkanleggene til Gassutstyr og forhandle om de eventuelle kontraktsbetingelsene.

Gasselskapets folk kom til Storevik en onsdag og ble straks vist rundt i bedriften. Hans Tastad hadde sørget for innkvartering av gjestene på Storevik Hotell AS, og etter omvisning ble det forhandlet på hotellet, bare avbrutt av en arbeidslunsj og en middag. Etter middag var man så noenlunde kommet frem til enighet om hovedpunktene i et avtaleutkast, som skulle bearbeides videre torsdag formiddag.

Siden forhandlingene hadde forløpt så heldig, mente Hans Tastad at han måtte ta sine vertsplikter særlig alvorlig, og han bestilte derfor kaffe og rikelig med drikkevarer til servering i salongen ved siden av forhandlingsrommet. De russiske gjestene satte svært pris på dette.

Det ble drukket en del etter kaffen, og Hans Tastad som var både sliten og oppspilt etter de langvarige og harde forhandlingene, merket at han begynte å bli noe vel påvirket. Han sa seg derfor unnskyldt et øyeblikk, og gikk ut på gangen for å finne en balkong hvor han kunne trekke litt luft. I enden av korridoren var det en dør ut til en luftebalkong, som ikke var opplyst.

Døren til balkongen var ulåst. Da Hans Tastad åpnet døren, som slo utover til høyre, tok han et par skritt til venstre ut på balkongen. Han oppdaget ikke at venstre del av den lille balkongen var sperret av med en liten kjetting i en halv meters høyde over gulvet, fordi det gikk en brannstige gjennom gulvet på verandaen i en sjakt som førte ned i garasjen i kjelleren. Pga. denne uoppmerksomheten snublet Hans Tastad i kjettingen og falt fremover og ned i sjakten. Fallet gikk gjennom to etasjer og Hans Tastad kom alvorlig til skade idet han støtte sammen med en bil som sto parkert rett under branntrappen i garasjen.

Som følge av ulykken ble Hans Tastad 100 % ervervsmessig ufør, og han krevde erstatning.

Hans Tastad hevdet at hotellet måtte være erstatningsansvarlig fordi den farlige sjakten ikke var tilstrekkelig sikret. Etter ulykken var det kommet pålegg fra myndighetene om å legge et ”brønnlokk” over sjakten. Under enhver omstendighet måtte det være ansvar for ulykken på objektivt grunnlag. Storevik Hotell viste på sin side til at bygningen i sin tid var godkjent av bygningsmyndighetene. Brannvesenet hadde dessuten ved de årlige kontroller aldri hatt noe å innvende mot arrangementet. Det hadde aldri før vært uhell på stedet. Dersom hotellet likevel skulle være ansvarlig, måtte ansvaret reduseres eller falle helt bort da Hans Tastad selv var skyld i ulykken. Han hadde vært beruset og av den grunn ikke oppdaget faren.

Hans Tastad krevde også erstatning av trafikkforsikringen. Han viste til bilansvarsloven § 4 om skade som motorvogn ”gjer”.


Drøft og avgjør:

1. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden på grunnlag av uaktsomhet.
2. Om Storevik Hotell er ansvarlig for skaden etter det ulovfestede objektive ansvaret.
3. Om et ansvar for Storevik Hotell kan reduseres eller falle bort på grunn av Hans Tastads forhold
4. Om Hans Tastad kan kreve erstatning for skaden av trafikkforsikringen.

Alle spørsmål skal besvares

Normert tid 5 timer

Del II: Teori

Om sameie i fast eiendom:

1. Redegjør for den enkelte sameiers faktiske og juridiske rådighet, herunder forkjøpsretten.
2. Redegjør for sameielovens regler om sanksjoner mot sameier som misbruker sin faktiske rådighet.

Begge spørsmål skal besvares.
Normert tid 3 timer


Onsdag 22. november 2006


Viggo Hagstrøm
Eksamensformann