Dette emnet er nedlagt

Erstatningsrett (JUR1000, 1. semester, vår 2005)

Siste beskjeder:
03.04: FØRSTEAVDELING FØRSTE SEMESTER

KURS I ERSTATNINGSRETT

VIKTIGE ENDRINGER

Ekstra kurs i erstatningsrett på dagtid!

Fordi det meldte seg for svært få studenter på privatrett grunnfag, er det blitt mulig å tilby ett kurs på dagtid ved Ole Steen Olsen. Det oppfordres at de studentene som ikke er fornøydd med de endringene som oppstod underveis på kursene i erstatningsrett å heller møte opp på dette kurset: Kurset vil gå slik:

Mandag 4. april kl 1015-12 i Auditorium 6 DA

Onsdag 6. april kl 10.15-12 i Auditorium 6 DA

Torsdag 7. april kl 10.15-12 i Auditorium 6 DA

Torsdag 13. april kl 10.15-12 i Auditorium 6 DA

Torsdag 14. april kl. 10.15-12 i Auditorium 6 DA

Mandag 18. april kl.12.15-14 i Auditorium 4 DA

Kurs nr 2 til Erling Hjelmeng Kollokviegruppene 7, 8, 9, 10, 11, og 52 bes møte opp kl 10.15-12 i Teologisk eksamenssal. Det var dessverre trykkfeil på kurslistene for det enkelte kollokvium som skapte inntrykket at de to kursene til Hjelmeng var slått sammen. Feilen er nå rettet opp.

Kursene til Brigitte Hagland: På grunn av obligatorisk seminar for stipendiater er vi nødt til å utføre noen endringer på hennes kurs. Vær oppmerksom at stedet deltagere skal møte opp er Juridisk eksamenssal (ikke Ungdomssalen). Kurslistene for det enkelte kollokvium er nå ajourført.

Kurs nr 3, kollokvier nr. 13, 14, 15, 16, 17, 53

4. april kl 10.15-12 i juridisk eksamenssal DA, 5. april kl 10.15-12 i Aud 4 DA, 6. april kl 10.15-12 i juridisk eksamenssal DA, 7. april undervisningen avlyses, 11. april kl 10.15-12 i juridisk eksamenssal DA, 13. april kl 10.15-12 i juridisk eksamenssal DA, 14. april kl 10.15-12 i juridisk eksamenssal DA.

Kurs nr. 9, kollokvier nr. 47, 48, 49, 50, og 42

4. april kl 12.15-14 i juridisk eksamenssal DA, 5. april kl 12.15-14 i Aud 4 DA, 6. april kl 8.15-10 i juridisk eksamenssal DA, 7. april undervisningen avlyses. 11. april kl 12.15-14 i juridisk eksamenssal DA, 13. april kl 12.15-14 i juridisk eksamenssal DA, 14. april kl 12.15-14 i juridisk eksamenssal DA.

Kurs nr. 5, kollokvier nr. 25, 26, 27, 28, 29 og 55

Deltagere i kollokviene ovenfor bes møte opp slik:

4. april kl 16.15-18 i rom 370 DN

7. april kl 16.15-18 i rom 370 DN

11. april kl 16.15-18 i rom 370 DN

14. april kl 10.15-12 i rom 354 DN

19. april kl 16.15-18 i rom 354 DN

21. april kl 10.15-12 i rom 354 DN

ved Carlos Urquieta

Kurs nr. 7, kollokvier nr. 37, 38, 39, 40 og 41

Deltagere i kollokviene ovenfor bes møte opp slik:

4. april kl 18.15-20 i rom 370 DN

7. april kl 18.15-20 i rom 370 DN

11. april kl 18.15-20 i rom 370 DN

14. april kl 12.15-14 i rom 354 DN

19. april kl 18.15-20 i rom 354 DN

21. april kl 12.15-14 i rom 354 DN

ved Carlos Urquieta

Kurs nr. 4 og 6,ved Stein Hegdal: Gjelder kollokvier nr. 19, 20, 21, 22, 23 og 54 og kollokvier nr 31, 32, 33, 34, 35, og 56.

Deltagerne i kollokviene ovenfor bes møte opp på kveldstid, henholdsvis kl 16.15-18 og 18.15-20. Endringen har stått på kurslistene siden begynnelsen av semesteret. Jfr. ellers beskjeden ovenfor om et ekstra kurs i ertatningsrett ved Ole Steen Olsen. Der oppfordres det at de studentene som ikke er fornøydd med de endringene som oppstod underveis på kursene i erstatningsrett å heller møte opp på dette kurset.

Kurs nr. 8 og 10,ved Kristian Trygstad: Gjelder kollokvier nr. 43, 44, 45, 46,og 36 og kollokvier nr 6, 12, 18, 24, og 30.

Studentene på kollokviene ovenfor bes forberede seg til første kursdag på de to oppgavene som er lagt ut under undervisningsmaterialet.

Alle beskjeder
Undervisning
Tid og sted - Pensum/læringskrav

Eksamen og vurderingsformer
Tid og sted - Eksamen ved UiOUndervisningsmateriale
Gruppe 8 og 10 til Kristian Trygstad oppgave 1 - Gruppe 8 og 10 til Kristian Trygstad oppgave 2Universitetsbiblioteket
Bibliotekssider for dette emnet

Kontakt oss
Studieadministrasjon og faglærere
Publisert 28. okt. 2004 17:33 - Sist endret 3. apr. 2005 12:12