Semesterside for JUR1120 - Vår 2011

Treffetider sensorer: kand 5581-5590 Jon Gauslaa tlf 22999322 17. juni kl 12-15, 20. og 21. juni kl 10-15, kand 5592-5597 + BA Vegard Bø Bahus tlf 38021111 21. juni kl 10-14, kand 5599-5609 Arne Dag Hestnes tlf 21085018, kand 5610-5613 + BA Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 13-18, kand 5616-5622 + 7437-7457 Ola Nisja tlf 93431332 20. juni kl 13-15 og 23. juni kl 9-11, kand 5623-5628 + 7461-7476 Øyvind Øyen tlf 97720193 21. og 22. juni kl 9-11

17. juni 2011 12:59

Rakk du ikke infomøtet om hjelpemidler til eksamen? Les powerpointpresentasjonen fra hjelpemiddelmøtet

28. apr. 2011 16:23

Hjelpemidler til eksamen - infomøte Møt opp i Auditorium 6 (Urbygningen) enten...

  • 26.april kl.12:15, eller...
  • 27.april kl.10:15
Du bør ha lest gjennom hjelpemiddelreglementet i forkant

8. apr. 2011 16:21