Semesterside for JUR1120 - Vår 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5120 – Utlendingsrett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Kand 7479-7507 Ingmar Nestor Nilsen tlf  22035200 innen 1 uke, kand 7508-7556 Dag Bayegan-Harlem, email: dag.harlem@gmail.com tom onsd 4.juni, kand 7562-7604 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 13-18, kand 7605-7646 Marius Emberland tlf  48400210

30. mai 2014 13:40

Cand 7298-7329 Cecilia Bailliet tlf 22850234, cand 7330-7738 Vegard Bø Bahus tlf 38021111 3th and 4th June at 12-15 o'clock

30. mai 2014 09:34

Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og dermed med fullføringen av emnet.

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal (norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet.

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner.

Det anbefales at studentene printer ut og leser materialet som er lagt ut under "undervisningsmateriale".

5. des. 2013 10:00