Semesterside for JUR1120 - Vår 2015

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5120 – Utlendingsrett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Kand 7238-7282 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 11-17 innen 1 uke etter sensur, kand 7284-7321 Kris Ann Riiber tlf 95028475 mand 1. og tirsd 2. juni kl 19-21,kand 7323-7375 Ingmar Nestor Nilsen tlf 93090570 innen 1 uke, kand 7376-7414 Åsa Bech tlf 95982394 (send evnt sms og de ringer tilbake) innen 1 uke, kand 7416-7430 Arne Dag Hestnes mail; adhox11@yahoo.no (med kand.nr., navn og tlf.nr), kand 7432-7445 Dag Bayegan-Harlem mail; dag.harlem@gmail.com (innen 1 uke fra sensur)

29. mai 2015 15:04

Det er nå opprettet et felles Fronter-rom for JUR1120 og JUS5120. Her er det lagt ut podcasts av forelesning # 1 (Larsen) og forelesning # 2 (Skard), i tillegg til presentasjonen for førstkommende mandags forelesning # 3 (Hosar). Alle videre podcasts og presentasjoner blir lagt ut samme sted. Alle som er eksamensoppmeldt skal ha tilgang til rommet - hvis ikke, kontakt administrasjonen.

5. feb. 2015 23:50

Alla Pozdnakova vil holde introduksjonskurs for bachelorstudenter torsdag 15.januar kl. 8.15-12i Aud 14.

Se materiale til kurset under "Introduksjonskurset 15.januar"

7. jan. 2015 15:52