Semesterside for JUR1120 - Vår 2017

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5120 – Utlendingsrett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter