Semesterside for JUR1220 - Vår 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5220 – Bygge- og entrepriserett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

kand 7858-7897 Cathrine Mørk tlf 93409557 tirsd 17.6 kl 12-15 og onsd 18.6 kl 0830-1130, kand 7901-7926 Håvard Holdø tlf 22990238 mand 16. kl 9-12 og tirsd 17. kl 1230-1530
12. juni 2014 14:32

Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og dermed med fullføringen av emnet.

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal (norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet.

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner.

Det anbefales at studentene printer ut og leser materialet som er lagt ut under "undervisningsmateriale".

5. des. 2013 10:05