JUR1250 – Ekspropriasjons- og bygningsrett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faget gjelder noen av de sentrale juridiske og praktiske spørsmål innenfor miljørett, miljøvern og ressursforvaltning - både hvordan styringen av fast eiendom finner sted gjennom rådighetsinnskrenkninger (derunder reguleringsplaner o.a. bindende planer), og hvordan styring og ressursforvaltning kan skje gjennom overføring av disse ressursene til det offentlige eller andre (ekspropriasjon).

Fra høsten 2009 opprettes emnene JUR1251 – Ekspropriasjonsrett (BA) (nedlagt) og JUR5251 – Ekspropriasjonsrett (nedlagt) som er overlappende med Ekspropriasjons- og bygningsrett (JUR1250/5250).

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på master-nivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelor-nivå.

Overlappende emner

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelor-nivå. Vi tilbyr også emnet på master-nivå (15 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUR5250 – Ekspropriasjons- og bygningsrett (nedlagt).
Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

Høst 2009

Siste mulighet for å avlegge eksamen i dette emnet er høsten 2009

Undervisningsspråk

Norsk