Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du i en gruppe skrive utredninger med forslag til generelle regler for en ekstern oppdragsgiver. Utredningene skal inngå i fakultetets nye serie; Jusstudentenes offentlig utredninger (JOU). Oppdragsgiverne er interesseorganisasjoner og forvaltning, oppdragene er reelle og aktuelle. 

Undervisningen i emnet er organisert som en lovlab.

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om og forståelse for lovgivning generelt, uavhengig av innholdet av de enkelte regler i loven. Det ser på lovgivningen i et regelgiverperspektiv med vekt på forberedelse, skriving og vedtakelse av nye lover og forskrifter. Det omfatter spørsmål om årsaker til lovgivning og lovgivningens funksjoner, valget mellom lovgivning og andre virkemidler, utforming av lovregler og evaluering av lovgivning. Mange av spørsmålene kan ses under synsvinkelen "krav til god lovkvalitet".

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av problemstillinger, begreper og fremgangsmåter ved forberedelse av ny lovgivning og gi et samlet bilde av lovgivningen. Det skal sette studentene i stand til å bidra til utforming av lovforslag og å analysere sterke og svake sider ved et lovforslag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du kan kun melde deg til dette emnet dersom du har opptak til bachelorprogrammet Offentlig administrasjon og ledelse og har valgt Fordypning i forvaltningsinformatikk.  

Emnet har begrensede antall plasser, det gis ikke opptak til studenter fra andre studieprogram ved UiO eller adgang til emnet som enkeltemne. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Seminarer, skriveverksted, forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen er obligatorisk, det er krav om 80 % oppmøte på all undervisning i plenum.

Mer om undervisning i Lovgivningslære 

Som del av arbeidet i emnet kan det være at studenter må jobbe med og lagre personopplysninger, mer krav i personopplysningsloven og GDPR.

Eksamen

Sluttrapport, skriftlig oppgave i gruppe. Du må oppfylle obligatoriske arbeidskrav (undervisning) for å få levere eksamen.

Gruppearbeidet gjennom semesteret munner ut i en sluttrapport. Disse rapportene skal inngå i fakultetets serie; Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU).   

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning 

Det vil bli utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.  

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Arbeidsformen i dette emnet er gruppearbeid, gruppene er sammensatt av flere hensyn. Dersom du har behov for å trekke deg fra emnet må du gi beskjed til ansvarlig faglærer om dette i tillegg til å trekke deg i StudentWeb, slik at ansvarlig faglærer kan se på sammensetningen av gruppen.  

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet har også en masterversjon JUS5502 Lovgivningslære, dersom du er student på masterstudiet i rettsvitenskap skal du avlegge emnet på masternivå.   

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk