Beskjeder

Publisert 6. jan. 2011 13:23

Treffetider sensorer: 7070-7131 Hugo Abelseth tlf 22035702, 7132-7172 Kristin Robberstad tlf 48119457, 5256-5276 Børge Benum 10.-12. Jan, Kl 14-16 tlf 91157119, 5277-5304 Cecilie Wille Søvik tlf 23272700, 5305-5328 Ingmar Nestor Nilsen tlf 22035722, 5329-5351 Stein Husby tlf 32731224, 5352-5372 Roald M. Engeness tlf 92847195, 5374-5398 Knut Hvidsten 7.1. kl 9-13 og 10.1. kl 9-15 tlf 92013973

Publisert 8. nov. 2010 13:40

Her finner dere powerpointpresentasjonen fra hjelpemiddelmøtet fredag 5/11

Publisert 21. juni 2010 16:05

Introduksjonsforelesninger for BA studenter på norsk torsdag 26/8 kl 10.15-16 i Aud 14 DB:

Professor Mads Andenæs vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Han vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene. Det kan være nyttig å printe ut materialet til denne forelesningen.

Publisert 12. mai 2010 13:28

Bachelor-emnet har felles undervisning med master-emnet i Arbeidsrett-den individuelle del. Du finner all informasjon om undervisning, endringer i undervisningen, pensum og læringskrav på semestersiden til JUR5511 - Arbeidsrett-den individuelle del