Semesterside for JUR1511 - Høst 2011

Treffetider sensorer: kand 5323-5346 + 7061-7076 Arne Dag Hestnes email ahs@une.no, kand 5347-5367 + 7077-7088 Stein Husby tlf 32731224, kand 5368-5388 + 7089-7103 Børge Benum tlf 23064348 12. og 13. jan kl 1230-14, kand 5389-5408 + 7103-7117 Cecilie Wille Søvik tlf 23894000 onsd 11. jan kl 13-14 og mand 23. jan kl 0930-1230, kand 5409-5427 + 71187132 Bjørn Jacobsen tlf 23239090, kand 5428-5451 + 7132-7146 Jens Petter Berg tlf 41478669 kl 13-18, kand 5452-5464 + 7147-7169 Ingmar Nestor Nilsen tlf 22035722 9., 10. og 16. jan, kand 5465-5501 Roald Engeness tlf 73808700 i uke 2, kand 5502-5518 + 7171-7193 Anders Stenbrenden tlf 98843209, kand 5519-5959 + 7195-7217 Stein Evju tlf 22859325

6. jan. 2012 15:44

Spørretime om hjelpemidler

Dette semesteret bytter vi ut det tradisjonelle informasjonsmøtet om hjelpemidler med en spørretime.

Møt opp og spør en av våre studieveiledere 4. november mellom kl. 10.00 og 11.30 dersom du har spørsmål om hjelpemidler til eksamen og hvordan du kan innarbeide disse.

Vi vil besvare spørsmål enkeltvis og dere kan møte opp når som helst i den oppsatte tiden.

Se hjelpemiddelreglementet her. Vi har også laget en liten presentasjon av reglementetet med nærmere forklaringer.

Sted: Auditorium 5, Urbygningen

(Dersom tidspunktet ikke passer er det anledning til å møte opp på spørretimene for studieårene/avdelingene. Se semestersidene.)

17. okt. 2011 17:13

Bachelor-emnet har felles undervisning med master-emnet i Arbeidsrett-den individuelle del. Du finner all informasjon om undervisning, endringer i undervisningen, pensum og læringskrav på semestersiden til JUS5511 - Arbeidsrett-den individuelle del

25. mai 2011 10:35