Semesterside for JUR1511 - Høst 2016

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter