Semesterside for JUR1512 - Vår 2011

Treffetider sensorer: kand 7274-7300 Cecilie Søvik tlf 23894000, kand 7302-7320 Stein Husby tlf 32731224, kand 5550-5565 Arvid Ødegård tlf 22433000

17. juni 2011 12:31

Hjelpemidler til eksamen - infomøte Møt opp i Auditorium 6 (Urbygningen) enten...

  • 26.april kl.12:15, eller...
  • 27.april kl.10:15
Du bør ha lest gjennom hjelpemiddelreglementet i forkant

8. apr. 2011 16:18

Introduksjonsforelesninger for BA studenter på norsk tirsdag 1/2 kl 10.15-14 i Aud 14 DB: Professor Mads Andenæs vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Han vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene. Det kan være nyttig å printe ut materialet til denne forelesningen

5. jan. 2011 11:26