Semesterside for JUR1512 - Vår 2013

Kand 7005-7037 Stein Husby tlf  32731224, kand 7040-7063 Roald Engeness tlf 92847195, kand 7064-7087 Arne Dag Hestnes tlf 21085000, kand 7088-7104+7369 Tron Løkken Sundet tlf 23100140

22. mai 2013 09:46

Det anbefales å lese de vedlagte tekstene på forhånd til informasjonsmøtet. Vi skal bruke tekstene i gruppearbeid og diskusjoner på møtet. Dette gjelder spesielt Høyesteretts dom (utdrag, side 1 i vedlegget) og uttalelse fra generaladvokat ved EU-domstol (utdrag på engelsk, side 5 i vedlegget)

23. jan. 2013 11:15

Introduksjonsmøte for alle BA studenter avholdes torsdag 24.januar kl.10.15-14 i Aud14 DB hvor førsteamanuensis Alla Pozdnakova vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Hun vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene. Det kan være nyttig å printe ut materialet til denne forelesningen. Materialet blir lagt ut på semestersiden snart.

3. jan. 2013 10:57