Semesterside for JUR1512 - Vår 2015

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5512 – Arbeidsrett - den kollektive del. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Kand 7120-7142 Hugo Abelseth tlf 92044052 etter kl 1600 (innen 1 uke etter sensur), kand 7147-7179 Stein Husby tlf 32731224, kand 7182-7217 Dag Bayegan-Harlem email: dag.harlem@gmail.com kand 7218-7710 Kjetil Drolsum Sandnes tlf 22121195 kl 9-15 1. og 2. juni

29. mai 2015 09:55

Alla Pozdnakova vil holde introduksjonskurs for bachelorstudenter torsdag 15.januar kl. 8.15-12i Aud 14.

Se materiale til kurset under "Introduksjonskurset 15.januar"

7. jan. 2015 15:53