Semesterside for JUR1550 - Høst 2013

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5550 – Helserett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Kand 7650-7674 Ingmar Nestor Nilsen tlf 22035200 innen 1 uke, kand 7676- 7709 Øyvind Bratlien tlf 22202500, kand 7711-7754 Ole Tom Røed tlf 33056949 fred 10.jan kl 0800-0845, kand 7756-7787 Arne Dag Hestnes tlf 21085000, kand 7790-7819 Sverre Ingram Andersen tlf 40220211

6. jan. 2014 11:24

Pensumsituasjonen vedrørende retten til helse- og sosialtjenester fra kommunen er ikke oppdatert.

Derfor er kapittel 4 i boka Velferdsrett I (forf. Kjønstad og Syse) gjort tilgjengelig her:

 http://digitalstudent.no/bokutdragogartikler/
 

5. sep. 2013 13:29

Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og dermed med fullføringen av emnet.

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal (norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet.

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner.

Det anbefales at studentene printer ut og leser materialet som vil bli lagt ut en uke før kurset.

27. juni 2013 11:23