Semesterside for JUR1550 - Høst 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5550 – Helserett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Kand 7689-7721 Dag Bayegan-Harlem emai: dag.harlem@gmail.com innen 1 uke, kand 7722-7788 Ole Tom Røed tlf 33056949 torsd 8. jan kl 0800-0845, kand 7791-7850 Arne Dag Hestnes email; arne.dag.hestnes@kirken.no (med navn, tlf og evnt treffetid), kand 7851-7881 Sverre Ingram Andersen tlf 40220211 27. og 28, des

 

 

23. des. 2014 15:23

Dette semesteret vil studenter som er registrert på JUR1550 få tilsendt en spørreundersøkelse på epost som inneholder en rekke spørsmål om emnets innhold og gjennomføring. Undersøkelsen sendes ut etter undervisningsslutt og før sensur.

Vi oppfordrer alle til å svare på denne, da deres tilbakemeldinger er viktig i arbeidet med å videreutvikle og forbedre emnene våre!

16. okt. 2014 09:51

Alla Pozdnakova vil avholde introduksjonskurs for BA studenter

mandag 25. og tirsdag 26.august kl. 8.15-10

i Misjonssalen, Tullinsgt. 4.

Kart: http://www.uio.no/om/finn-fram/bygninger/misjonssalen.html

Se materiale under "Undervisningsmateriale"

31. juli 2014 09:46