Beskjeder

Publisert 10. mai 2006 15:42

Bachelor-emnet har felles undervisning med master-emnet i Diskriminerings- og likestillingsrett. Du finner all informasjon om undervisning, endringer i undervisningen, pensum og læringskrav på semestersiden til JUR5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett