Beskjeder

Publisert 26. okt. 2009 17:46

Oppdatering av regler for Hjelpemidler til eksamen og informasjonsmøte: Reglene ble oppdatert før høsten 2009 og er nå mer detaljerte. Se nytt kapittel ”Forklarende fotnoter” som viser hvordan fakultetet tolker regleverket, i Hjelpemidler til eksamen for Master i rettsvitenskap

Vi oppfordrer til å møte opp på Informasjonsmøte om hjelpemidler til eksamen som avholdes 9. og 10. november klokken 10.15 i Auditorium 4 DA.

Publisert 16. juni 2009 15:50

Introduksjonsforelesninger for BA studenter på norsk onsdag 26/8 kl 10.15-16 i Aud 14 DB:

Professor Mads Andenæs vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Han vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene

Publisert 22. mai 2009 13:03

Bachelor-emnet har felles undervisning med master-emnet i Diskriminerings- og likestillingsrett. Du finner all informasjon om undervisning, endringer i undervisningen, pensum og læringskrav på semestersiden til JUR5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett