Introduksjonsforelesninger for BA studenter på …

Introduksjonsforelesninger for BA studenter på norsk onsdag 26/8 kl 10.15-16 i Aud 14 DB:

Professor Mads Andenæs vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Han vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene

Publisert 16. juni 2009 15:50 - Sist endret 25. sep. 2012 16:31