Semesterside for JUR1590 - Høst 2013

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Kand 7170-7178 Vibeke Blaker Strand tlf 90204160 mand 15.des kl 10-13, kand 7179-7203 Else Anette Grannes tlf 48025911

12. des. 2013 13:25

Formålet med Introduksjonskurset er å gi BA studenter generell innføring i rettskilder og metode anvendt i deres valgte emner og hjelpe studenter å skaffe seg oversikt over pensumlitteratur og dermed med fullføringen av emnet.

Kurset tar for seg forholdet mellom nasjonal (norsk) rett og EU/EØS-rett, og mellom nasjonal (norsk) rett og folkerett, særlig tolkningsmomentene ved motstrid mellom nasjonal rett og EØS- eller folkerett (Denne tematikken er aktuell for samtlige emner).

Kurset tar også for seg den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene med fokus på ikke-diskrimineringsprinsippet.

Kurset vil være en blanding av forelesninger og gruppearbeid/diskusjoner.

Det anbefales at studentene printer ut og leser materialet som vil bli lagt ut en uke før kurset.

27. juni 2013 11:26