Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Valgemnet rettshistorie består av norsk statsforfatningshistorie som fokuserer på 1800-tallets forfatningsutvikling. Dette har nær sammenheng med statsforfatningsfaget.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Fra og med høsten 2019 gjennomføres eksamen med Lovdata Pro. Dette innebærer at rettskilder vil gjøres tilgjengelig elektronisk under eksamen. I Lovdata Pro vil kun rettskilder tillatt i eksamensmodus være tilgjengelige under eksamen.

I tillegg til Lovdata Pro, kan også følgende hjelpemiddel medbringes:
Grunnloven vår, Universitetsforlaget. Valgfri utgave.

Se Hjelpemiddelsreglementet kapittel 2.1, kapittel 2.2 og kapittel 3.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelornivå. Vi tilbyr også emnet på master-nivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5901 – Rettshistorie.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bacheloremnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Høst 2019

Emnet er vedtatt nedlagt, siste eksamen gis høsten 2019.  

Undervisningsspråk

Norsk