Semesterside for JUR1920 - Høst 2009

Oppdatering av regler for Hjelpemidler til eksamen og informasjonsmøte: Reglene ble oppdatert før høsten 2009 og er nå mer detaljerte. Se nytt kapittel ”Forklarende fotnoter” som viser hvordan fakultetet tolker regleverket i Hjelpemidler til eksamen for Master i rettsvitenskap

Vi oppfordrer til å møte opp på Informasjonsmøte om hjelpemidler til eksamen som avholdes 9. og 10. november klokken 10.15 i Auditorium 4 DA.

26. okt. 2009 17:49

Det vil bli gitt veiledning i emnet torsdag 19.november og fredag 20.november kl 14.15-16 DN365 ved Hans Chr.Bugge

1. okt. 2009 16:38