Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUR1950 - Vår 2010

Introduksjonsforelesninger for BA studenter på norsk onsdag 27/1 kl 12.15-18 i Aud 14 DB:

Professor Mads Andenæs vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Han vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene. Det kan være nyttig å printe ut materialet til denne forelesningen.

26. jan. 2010 16:10

Det vil bli gitt veiledningstimer i emnet torsdag 14.januar og torsdag 21.januar kl.13.15-15 i hjørneværelset i DB 2.et. ved Aslak Syse.

24. nov. 2009 15:45