Dette emnet er nedlagt

Semesterside for JUR1950 - Vår 2011

Treffetider sensorer: Arne Dag Hestnes tlf 21085018

17. juni 2011 12:03

Hjelpemidler til eksamen - infomøte Møt opp i Auditorium 6 (Urbygningen) enten...

  • 26.april kl.12:15, eller...
  • 27.april kl.10:15
Du bør ha lest gjennom hjelpemiddelreglementet i forkant

8. apr. 2011 16:12

Introduksjonsforelesninger for BA studenter på norsk tirsdag 1/2 kl 10.15-14 i Aud 14 DB: Professor Mads Andenæs vil introdusere juridiske fag og juridisk metode. Han vil se på forholdet mellom nasjonal rett og folkeretten samt EU-retten og den europeiske og internasjonale beskyttelsen av menneskerettighetene. Det kan være nyttig å printe ut materialet til denne forelesningen

5. jan. 2011 11:41