JUR3000 – 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet legges ned fra og med våren 2013. Vår/høst 2013 og 2014 tilbys JUR3000P – Privatisteksamen i 3.avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt).

Det vil ikke være mulig å avlegge eksamen i det nye privatistemnet etter høsten 2014.

3. avdeling inneholder følgende fag:

  • Fullmakt og ugyldighet i avtaleforhold 5 studiepoeng
  • Kontraktsrett 24 studiepoeng
  • Tredjepersonsvern 16 studiepoeng (Konkursrett 7 sp, Dynamisk tingsrett 7 sp, Oversikt over panterett og tvangsfullbyrdelse 2 sp)
  • Selskapsrett 7 studiepoeng
  • Rettshistorie – utviklingen av rettssystemene 8 studiepoeng

Hva lærer du?

Tredje avdeling samler de sentrale formuerettslige fagene. Det innebærer at offentligrettslige fag ikke behandles her. Enkelte privatrettslige fag som f.eks familierett behandles heller ikke.

Noen formuerettslige fag behandles i første avdeling - reglene og prinsippene om avtaleinngåelse og avtaletolkning, kjøpsrett og erstatningsrett. Dette er grunnregler og prinsipper man må forstå før man kan bevege seg over i obligasjonsretten og selskapsretten, som er tredje-avdelings fag. I tredje avdeling rettes perspektivet ut over to-parts relasjonene, jfr. reglene om tredjepersonsvern.

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap. Opptak skjer via Samordna Opptak. Les mer om frister og søknadsmetode på programnettsiden for Master i rettsvitenskap.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått JUR2000 – 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt) (eller innvilget fritak for 2. avdeling på bakgrunn av tilsvarende eksamen) og bestått JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant.

Overlappende emner

60 studiepoeng mot JURPFDEL - Fellesdelen av det juridiske profesjonsstudiet. 60 studiepoeng mot JUR384 - tredje avdeling i 1984-ordningen

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesningere, kurs og PBL-kurs (problembasert læring). Kun studenter med studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap har adgang til lukket kursundervisning. Undervisningsopplegget må sees i sammenheng med egenstudier, kollokvievirksomhet og oppgaveskriving.

Undervisningen går over to semestre.

Siste gang undervisning
Undervisning tilknyttet 1.semesteret i emnet gis siste gang vårsemesteret 2011. Undervisning tilknyttet 2.semesteret i emnet gis siste gang vårsemesteret 2012.

Eksamen

Eksamen avlegges i andre semester. Eksamen er to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det gis separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet er bestått dersom begge eksamensdagene er bestått.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk, den kan besvares på norsk, dansk eller svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Det tilbys ikke undervisning i emnet.

Eksamen

Høst 2012

Vår 2012

Eksamen i emnet gis siste gang høsten 2012

Undervisningsspråk

Norsk