Kontaktinformasjon -

Studieadministrasjon

Det juridiske fakultet

Besøksadresse: 
Urbygningen, Karl Johans gate 47

Ekspedisjonstid: 
09.30 - 15.45. Sommertid 15. mai-14.sept:

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Faks: 22 85 96 58
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Erik Røsæg  (kontaktinformasjon)   Ansvarlig faglærer
Knut Kaasen  (kontaktinformasjon)   Faglærer
Beate Kristine Sjåfjell  (kontaktinformasjon)   Faglærer
Kåre Lilleholt  (kontaktinformasjon)   Faglærer
Publisert 24. nov. 2010 00:10