Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver for JUR3011 - Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett