Pensum/læringskrav

Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett

Fagbeskrivelse

Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse av foretakenes regnskapsavleggelse med hovedvekt på resultatregnskap og balanse. Videre inngår en gjennomgåelse av de mest sentrale elementene i regnskapsrettens innhold og kilder. Det legges endelig vekt på å drøfte regnskapsrettens betydning for andre rettsområder, primært skatteretten og selskapsretten.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Hvorfor trenger vi regnskapsregler?
  • Resultatregnskap og balanse
  • Hovedprinsippene for utarbeidelse av konsernregnskap
  • Regnskapsrettens kilder – lov, forskrifter, regnskapsstandarder og IFRS (International Financial Reporting Standards)
  • De viktigste regnskapsreglene for måling av overskudd og egenkapital
  • Regnskapsrettens betydning for fastsetting av skattepliktig inntekt og for utdelinger i selskapsretten

Det kreves kjennskap til følgende emne:

  • Internasjonal tilpasning av norske regnskapsregler, rettspolitiske betraktninger

Litteratur

Hovedlitteratur:

Arne Kinserdal: Grunnleggende regnskapsforståelse : ny regnskapsregulering Cappelen akademisk, 2005

Praktisk økonomi og finans 1/2006: Sars Kvifte, Steinar: Utvikling av ”god regnskapsskikk”: Med IFRS som rettesnor eller tvangstrøye (s 3-14)

Schwencke, Hans R: IFRS som rettesnor for norsk regnskapsutvikling (s 15-20)

Schwencke, Hans R: Skilsmisse mellom regnskap og skatt fra 2005 (s. 71-75)

Publisert 23. mai 2007 12:14 - Sist endret 23. mai 2007 13:15