Dette emnet er nedlagt

Pensum

Kap 5 som er lagt ut under undervisningsmateriale er pensum. Kap 7 og 8 er anbefalt litteratur.

Publisert 26. sep. 2014 13:33