Litteratur/læringskrav

Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett

Fagbeskrivelse

Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse av foretakenes regnskapsavleggelse med hovedvekt på resultatregnskap og balanse. Videre inngår en gjennomgåelse av de mest sentrale elementene i regnskapsrettens innhold og kilder. Det legges endelig vekt på å drøfte regnskapsrettens betydning for andre rettsområder, primært skatteretten og selskapsretten.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 

  • Hvorfor trenger vi regnskapsregler?
  • Resultatregnskap og balanse
  • Hovedprinsippene for utarbeidelse av konsernregnskap
  • Regnskapsrettens kilder – lov, forskrifter, regnskapsstandarder og IFRS (International Financial Reporting Standards)
  • De viktigste regnskapsreglene for måling av overskudd og egenkapital
  • Regnskapsrettens betydning for fastsetting av skattepliktig inntekt og for utdelinger i selskapsretten

 

Det kreves kjennskap til følgende emne:

 

  • Internasjonal tilpasning av norske regnskapsregler, rettspolitiske betraktninger

 

Litteratur

Hovedlitteratur:

Arne Kinserdal:Grunnleggende finansregnskapsforståelse (Cappelen Akademisk Forlag 2008; ISBN 978-82-02-28541-8).

Eller den gamle utgaven:

Grunnleggende regnskapsforståelse : Ny regnskapsregulering Cappelen akademisk, 2005

Huneide, Pedersen, Haugen; Schwencke: Årsregnskapet i teori og praksis; kap 6 (Gyldendal Akademisk Forlag 2015 eller 2008.)

Publisert 20. mai 2016 14:31 - Sist endret 12. aug. 2016 10:55